Nieuws

SPOD op Accountability Hack 2017

[Nieuws]

Op 9 juni vond de tweede editie van Accountability Hack plaats in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Het doel van de hackathon was om developers en data-analisten uit te dagen om toepassingen en tools te maken die bijdragen aan verantwoording van geldstromen en prestaties van de overheid. In de aanloop en tijdens de hackathon   >

App ‘De gemeente deler’ winnaar Accountability Hack 2017

[Nieuws]

De app ‘De gemeente deler’ van het team Delight heeft de eerste prijs gewonnen tijdens Accountability Hack 2017. Deze app maakt het mogelijk om uitgaven en prestaties van gemeenten met elkaar te vergelijken. De jury prees het winnende team vanwege de verrassende koppeling tussen inhoudelijke en financiële informatie; de kern van publieke verantwoording. In totaal   >

Wat en hoe kan ik vrijdag winnen?

[Nieuws]

Vrijdag is het zover! Dan vindt de tweede editie van Accountability Hack plaats in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. In totaal verwachten we tijdens de dag meer dan 300 aanwezigen, waarvan ongeveer de helft bestaat uit deelnemers voor de hackathon zelf. Maar wat en hoe kun je nu precies winnen? In   >

Het vierde side-event onthuld: Route-to-PA!

[Nieuws]

In een eerder nieuwsbericht hebben wij iedereen die interesse heeft in de Accountability Hack, maar niet zelf kan hacken, uitgenodigd voor de side-events. Dit side-event organiseren we tijdens de Accountability Hack voor beleidsmakers, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden. In het vorige bericht hebben we al drie van de vier workshops bekend gemaakt, maar de laatste hielden   >

Break-Out Sessies #AccHack17

[Nieuws]

In de ochtend en in het begin van de middag vinden tijdens Accountability Hack 2017 break-out sessies plaats voor hackathon-deelnemers. Tijdens deze break-out sessies geven data-experts van overheden uitleg over de door hun aangeboden datasets. Tijdens de sessies kom je alles te weten over wat je met de data kan, hoe je met de data   >

Programma Side-Event

[Nieuws]

Graag nodigen we iedere geïnteresseerde uit om deel te nemen aan de tweede Nederlandse Accountability Hack. De Algemene Rekenkamer, de Tweede Kamer, het CBS en de ministeries van BZ, BZK, Financiën en IenM hebben hiertoe het initiatief genomen. Op deze hackathon is de uitdaging voor ontwikkelaars om met gebruik van open data, geldstromen en prestaties   >

Een Sociaal Open Dataplatform voor AccHack

[Nieuws]

Geschreven door: Serah Njambi Rono (OKI) Vertaald door: Tom Kunzler (OSF) Op 9 juni vindt Accountability Hack 2017 plaats in de Tweede Kamer. Developers, data-analisten, datajournalisten en designers hebben acht uur tijd om toepassingen te maken die bijdragen aan verantwoording van geldstromen en prestaties van de overheid. Toepassingen zoals webapps, mobiele apps of analyse-tools die   >

Pre-Accountability Hack Meetup terugkijken?

[Nieuws]

Afgelopen woensdag was de Pre-Accountability Meetup op het Marineterrein in Amsterdam. Tijdens deze meet-up kwamen ongeveer 40 datahouders en hergebruikers bij elkaar om inspiratie op te doen voor welke datavraagstukken er allemaal liggen voor Accountability Hack dit jaar. Dit helpt hergebruikers om te kiezen met welke open data er innovatieve toepassingen gemaakt kunnen worden ten   >

Financial Trainees organiseren ‘It’s Time To Face Data!’ tijdens AccHack

[Nieuws]

De minister van Financiën heeft begin 2017 de Financial Trainees (lichting 2016-2018) de opdracht gegeven om bestaande datasets onder de loep te nemen. De trainees zijn gevraagd om met relevante en creatieve combinaties met interessante toepassingen te onderzoeken. De afgelopen  maanden hebben de trainees hard gewerkt om tot interessante inzichten te komen, zodat beleid beter   >

24 mei – Accountability Hack Meetup (met borrel en pizza)

[Nieuws]

Na het succes van vorig jaar, staat een nieuwe editie van Accountability Hack op de agenda bij Open State; de Hackathon waar prestaties van de overheid met behulp van open data inzichtelijk worden gemaakt. Deze zal plaatsvinden op 9 Juni in de Tweede Kamer. Als voorbereiding organiseren we een meetup met sprekers en aansluitend een   >

Tweede Kamer ontvangt hackers voor Accountability Hack 2017

[Nieuws]

Algemene Rekenkamer, Open State Foundation en Tweede Kamer der Staten-Generaal slaan handen ineen voor tweede editie Accountability Hack In navolging van de eerste succesvolle editie van Accountability Hack in 2016 organiseren de Algemene Rekenkamer en de Open State Foundation op 9 juni een tweede editie in het gebouw van de Tweede Kamer. Op deze hackathon   >

Save the date

[Nieuws]

Op vrijdag 9 juni 2017 van 9.00 tot 21.00 vindt een nieuwe editie van Accountability Hack plaats. Locatie dit keer is het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Accountability Hack is een eendaagse hackathon waar met open data de prestaties van de overheid in kaart worden gebracht. Open data maakt nieuwe vormen van monitoring   >

Gemaakte apps tijdens Accountability Hack 2016

[Nieuws]

Op vrijdag 9 september 2016 vond de eerste editie van Accountability Hack plaats bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag. Er deden in totaal 20 teams mee. Van grote teams van acht leden tot teams die bestonden uit een persoon. Door deze 20 teams zijn uiteindelijk achttien apps gepitched voor de jury, waarvan er acht   >

Spel ‘Wie is de slimste burger’ winnaar eerste Nederlandse Accountability Hack 2016

[Nieuws]

Een app waarmee mensen hun kennis over geldstromen van de overheid kunnen testen is als beste uit de bus gekomen tijdens de eerste Nederlandse Accountability Hack. Het team Argu 1 ontwierp de app. Tijdens de Accountability Hack, gehouden op vrijdag 9 september 2016 bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag, werkten 21 teams van ontwikkelaars,   >

Round-up datablogs, deelnamevoorwaarden en jury-criteria

[Nieuws]

Met nog enkele dagen tot Accountability Hack wordt het tijd om een concreet project te kiezen om een app omheen te bouwen. We geven daarom in deze blog een korte round-up van de datablogs die we de afgelopen tijd hier geplaatst hebben. Let wel, de datablogs zijn alleen ter inspiratie. Je bent vrij om extra   >

Over Edgar en de samenhang tussen decentralisaties

[Nieuws]

In een vorig nieuwsbericht schreven we over de Jeugdhulpadvisor en in een datablog ging het over data over de blackbox van de jeugdhulp. In januari 2012 publiceerde KING een essay, getiteld ‘Edgar, gekend en gezien door zijn gemeente: over de samenhang tussen de decentralisaties’ Het essay beschrijft de levensloop van Edgar, een jongeman van 21   >

Waar blijft de Jeugdhulpadvisor?

[Nieuws]

Waarom bestaat er eigenlijk nog geen jeugdhulpadvisor, die objectieve informatie geeft over de dienstverlening en de prijs, maar waar je ook kunt lezen hoe anderen de hulp ervaren hebben? Een mooie uitdaging voor een toepassing tijdens Accountability Hack! Dit nieuwsbericht geeft achtergrondinformatie. Wil je meer over de data lezen? Lees dan het datablog over dit   >

Programma Accountability Hack

[Nieuws]

Aan de vooravond van Prinsjesdag 2016 vindt voor het eerst in Nederland een Accountability Hack plaats. In deze hackathon worden met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart gebracht. Van ministeries tot gemeenten, de Nederlandse overheid geeft miljarden euro’s per jaar uit. Geld dat voor het grootste gedeelte door ons allemaal betaald   >

#MissingData

[Nieuws]

Gelukkig is er best al veel data beschikbaar om gedurende de Accountability Hack mee aan de slag te gaan, maar het kan altijd meer en beter. Tijdens de hackathon is Paul Suijkerbuijk vanuit het Leer- en Expertisepunt Open Overheid aanwezig als #missingdata man om te luisteren naar welke data je tijdens het maken van je   >

Ontwikkelingssamenwerking: inzicht gezocht

[Nieuws]

Een derde en laatste blog over open data binnen de ontwikkelingssamenwerking. Eerder schreven we over de mogelijkheden van deze data en gingen we dieper in op de IATI-data met een datablog. Nu gaan we in op de vraag naar inzicht in deze data. Tijdens de Accountability Hack willen we ons primair richten op de Nederlandse   >

Ontwikkelingssamenwerking onder de loep

[Nieuws]

Als er een beleidsterrein is met een overvloed aan open data dan is het ontwikkelingssamenwerking wel. Maar aan transparantie over de besteding van ontwikkelingsgeld is nog een wereld te winnen. Het inzicht in en de verantwoording over de resultaten moet naar een hoger plan, het kan beter. Bijvoorbeeld als iedereen dezelfde definities en standaarden gaat   >

Side-event met workshops en prijsuitreiking

[Nieuws]

Aan de vooravond van Prinsjesdag 2016 vindt voor het eerst in Nederland een Accountability Hack plaats. In deze hackathon worden met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart gebracht. Van ministeries tot gemeenten, de Nederlandse overheid geeft miljarden euro’s per jaar uit. Geld dat voor het grootste gedeelte door ons allemaal betaald   >

Bouw jij mee aan transparanter onderwijs?

[Nieuws]

Het zicht op de relatie tussen budgetten, uitgaven en resultaten ontbreekt momenteel in het onderwijs. Dat concludeerde de Algemene Rekenkamer vorig jaar in haar publicatie ‘onderwijsmonitor’. De Algemene Rekenkamer is een van de organisatoren van Accountability Hack. Een hackathon waarbij geldstromen en prestaties van de overheid centraal staan. Daaronder valt ook het basisonderwijs. In dit   >

Accountability Hack

[Nieuws]

Aan de vooravond van Prinsjesdag vindt voor het eerst in Nederland een Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon worden met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart gebracht. Van ministeries tot gemeenten, de Nederlandse overheid geeft miljarden euros per jaar uit. Geld dat voor het grootste gedeelte door ons allemaal betaald is.   >

Datablogs

Break-out sessie: Open en Actieve Regels

[Datablog]

De Belastingdienst geeft vrijdag ook een break-out sessie tijdens Accountability Hack. Hieronder lichten ze hun onderwerp toe. Pfoeh! En dan krijg je de gelegenheid een blog voor de Accountability hack 2017 te schrijven… Ik moest even achter mijn oren krabben. Maar eens een nachtje over slapen. De volgende dag een presentatie over de proeftuin ZVW   >

Een centraal register van overheden?

[Datablog]

Naar aanleiding van de vorige editie van Accountability Hack, in 2016, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een register van overheden. Ter gelegenheid van de editie in 2016 is het actorenregister van het Nationaal Archief gelanceerd, maar er zijn meerdere manieren mogelijk om een al dan niet uitputtende lijst van overheden te creëren.   >

Ontwikkelingssamenwerking en de IATI-standaard

[Datablog]

Een veelbesproken onderwerp is toch altijd het geld dat door de staat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het heeft er vooral mee te maken dat het lastig is om te volgen waar het terecht komt en met welk resultaat. De laatste jaren zijn initiatieven ontwikkeld om dit transparanter te maken. Zo is een International Aid Transparency   >

Tweede Kamer API

[Datablog]

In deze datablog voor Accountability Hack 2017 gaan we in op een bijzondere databron: de nieuwe API van de Tweede Kamer. Bijzonder, omdat het een nieuw ontwikkelde bron is, en voor Accountability Hack 2017 in het bijzonder, omdat het de locatie is waar de hackathon op 9 juni plaats zal vinden. De API biedt toegang   >

Begrotingsdata: Bijdragen van bewindslieden

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op nieuwe open data van het ministerie van Financiën. Onlangs was het Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag 2017 leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2016. Naast het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016, het Rijksjaarverslag 2016 en de Verantwoordingsbrief wordt op deze dag jaarlijks ook   >

TenderNed data en Common Procurement Vocabulary

[Datablog]

Voor Accountability Hack doen we een aanvulling op het datablog over aanbestedingsdata van TenderNed. Marcus Schaefers van de Algemene Rekenkamer heeft namelijk een script gemaakt waarmee de data van TenderNed samengevoegd wordt en gekoppeld kan worden aan de CPV codes: Common Procurement Vocabulary. Dit is het het classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten specifiek voor   >

Actief openbaar maken van GS-besluiten

[Datablog]

In dit vierde datablog gaan we in op besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De provincie is de eerste Nederlandse overheid die deze besluiten, inclusief eventuele bijlagen, actief openbaar maakt. Speciaal voor Accountability Hack hebben we deze databron ook beschikbaar gesteld als open data via het Open State dataportaal. Wat zijn GS-besluiten? De   >

De verdeling van het Gemeentefonds

[Datablog]

In deze derde datablog gaan we in op de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten: het gemeentefonds. Dit geld ontvangen gemeenten van het Rijk. Daarnaast ontvangen zij specifieke uitkeringen. Vanaf 2015 krijgen gemeenten middelen vanwege de uitbreiding van hun verantwoordelijkheid op grond van de Wmo 2015, de jeugdwet en de participatiewet via de integratie-uitkering Sociaal domein. In   >

CorpoData: verantwoording van woningcorporaties

[Datablog]

In deze tweede datablog voor Accountability Hack 2017 brengen we CorpoData nogmaals onder de aandacht. Vorig jaar hebben we hier ook een datablog over geschreven, dus deze keer gaan we in op een ander onderdeel: de samenstelling van de huurwoningen in de vier prijsklassen zoals CorpoData deze hanteert. Achtergrond Woningcorporaties zijn geen overheidsorganisaties maar hebben   >

TenderNed: inzicht in aanbestedingen

[Datablog]

In deze eerste datablog voor de editie van 2017 laten we zien wat TenderNed is, en wat er met hun data mogelijk is. TenderNed is een platform waar (berichten over) alle overheidsaanbestedingen worden gepubliceerd voor aanbestedende overheden, ondernemingen en burgers. TenderNed kan bijvoorbeeld gebruikt worden om inzicht te krijgen in het aanbestedingsgedrag van overheden en   >

Actorenregister, wat is de overheid?

[Datablog]

De basis voor een transparante overheid is weten wat de overheid is. Dat klinkt als een vreemde vraag, maar de definitie van ‘de overheid’ is niet scherp omlijnd. Volgens de ene instantie is een instelling wel een overheidsorgaan en volgens de andere instantie niet. Er is dus geen eenduidige of onomstreden lijst van de Nederlandse   >

Inzicht in de functies van de Rijksbegroting

[Datablog]

In deze datablog vlak voor Accountability Hack gaan we in op de dataset met de grootst mogelijke geldstromen binnen Nederland: de Rijksbegroting. Vrijwel alles wat de overheid onderneemt is op een of andere manier terug te vinden in de Rijksbegroting, dat maakt het voor de controleerbaarheid van een overheid een dataset van onschatbare waarde. Speciaal   >

Aan de slag met Open Raadsinformatie

[Datablog]

Nederland telt 390 gemeenten, die elk een gemeenteraad hebben die een aantal keer per maand vergadert in een raadsvergadering of commissievergadering. In deze vergaderingen gaan veel documenten om zoals raadsvoorstellen, moties, notulen, maar ook videoverslagen. Via de Open Raadsinformatie API zijn documenten van 7 gemeenten te vinden. In totaal meer dan 28.000 items. Waarom Open   >

Data over de blackbox van de jeugdhulp

[Datablog]

In een nieuwsbericht schreven we over de behoefte naar een Jeugdhulpadvisor. In dit datablog laten we enkele databronnen zien die je kan gebruiken om bijvoorbeeld een jeugdhulpadvisor te maken. Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de hulp aan jongeren overgedragen aan gemeenten. Het gaat om een breed takenpakket van ondersteuning bij de opvoeding   >

Openspending Detaildata API en nieuwe kwartaalrapportages

[Datablog]

Eerder schreven we al over de Openspending API. Een API waarmee je alle begrotingen en realisaties van gemeenten en provincies kan hergebruiken. Precies op tijd voor Accountability Hack heeft de Open State Foundation een update uitgevoerd aan deze API. Nieuwe kwartaalrealisaties zijn beschikbaar en de Openspending Detaildata is ook beschikbaar in de API. Kwartaalrealisaties Provincies   >

Value for money met OV-data

[Datablog]

Om van A naar B te komen zijn veel mensen afhankelijk van het openbaar vervoer. Open data over het openbaar vervoer is een van de bekendste gebruiksdoeleinden van open data. Van apps als Railplanner, OV tot OV.Info. Allemaal toepassingen die reizen net iets eenvoudiger maken. Het gebeurt geregeld dat innovaties vanuit deze apps uiteindelijk hun   >

CorpoData: open data over woningcorporaties

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op open data over woningcorporaties. Woningcorporaties zijn geen overheidsorganisaties maar hebben wel een wettelijke taakstelling, hebben toegang tot door de overheid geborgde leningen. en er zijn veel gegevens over volkshuisvesting en de corporaties in beheer bij de overheid. Dit maakt het een interessante bron van data over geldstromen, prestaties   >

Basisonderwijs in context

[Datablog]

In dit datablog behandelen we de context van de in eerdere blogs beschreven opbrengsten en geldstromen in het basisonderwijs. De geldstromen en vooral de opbrengsten komen niet zomaar tot stand, maar worden beïnvloed door de (sociale) omgeving van de basisschool. Waarom is de omgeving belangrijk? Zoals we in onze blog over de prestaties van scholen   >

Heffingen en andere overheidsinkomsten

[Datablog]

Accountability Hack gaat onder andere over het monitoren van geldstromen van de overheid. Daarom schreven we eerder we al over verschillende geldstromen van de overheid, in deze datablog gaan we specifiek in op de heffingen en andere inkomsten van verschillende overheden op verschillende niveaus. Een deel van de inkomsten van lokale overheden komt namelijk vanuit   >

Open data binnen de IATI-standaard

[Datablog]

Er is veel open data beschikbaar over ontwikkelingssamenwerking. Daarover hebben we in een vorig nieuwsbericht al geschreven. Nu zoomen we voor dit datablog specifiek in op de IATI-standaard, een internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Deze standaard maakt het mogelijk data uit te wisselen, te verbinden en te vergelijken.   >

Kerncijfers wijken en buurten

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op de bij CBS verkrijgbare informatie op wijk- en buurtniveau. Voor de Accountability Hack zijn de kerncijfers vooral waardevol als achtergrond waarmee geldstromen en prestaties beter begrepen kunnen worden, dus vooral in combinatie met andere datasets. Kerncijfers Wijken en Buurten is een overzichtspublicatie met kerncijfers over demografische en sociaal-economische   >

Prestaties van basisscholen

[Datablog]

  In dit datablog gaan we in op de beschikbare data over prestaties van scholen in het basisonderwijs. In een nieuwsbericht schreven we al over het brede palet aan informatie rondom het onderwijs. En in een eerdere datablog over geldstromen in het basisonderwijs. Het meten van de prestaties van basisscholen kan op diverse manieren. Je   >

Geldstromen in het basisonderwijs

[Datablog]

In dit datablog gaan we in op de beschikbare data over geldstromen in het basisonderwijs. In een nieuwsbericht schreven we al over het brede palet aan informatie rondom het onderwijs. Op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn de open data voor de verschillende onderwijssoorten terug te vinden. Hier vinden we onder andere   >

Geldstromen van de overheid

[Datablog]

Wie op zoek gaat naar data over geldstromen van de overheid moet goed zoeken. Een eerste plek waar je data kunt vinden is bij het Miniserie van Financiën. Ieder jaar publiceert dit ministerie de rijksbegroting, een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van de Rijksoverheid voor het komend jaar. De rijksbegroting bestaat uit deelbegrotingen   >

Openspending API

[Datablog]

Met het eerste datablog etaleren we Iv3-data. Een afkorting die staat voor Informatie voor Derden. Een uniform format dat overheden gebruiken om hun inkomsten en uitgaven te verantwoorden richting het CBS. Minimaal zes keer per jaar sturen gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun huishoudboekje in Iv3 naar het CBS. Bestandsformaten Iv3 wordt ingezonden in   >