#MissingData

Vondst

Gelukkig is er best al veel data beschikbaar om gedurende de Accountability Hack mee aan de slag te gaan, maar het kan altijd meer en beter. Tijdens de hackathon is Paul Suijkerbuijk vanuit het Leer- en Expertisepunt Open Overheid aanwezig als #missingdata man om te luisteren naar welke data je tijdens het maken van je toepassing eigenlijk gehad zou willen hebben.

Van deze data word een overzicht gemaakt wat aan het einde van de dag zal worden teruggekoppeld naar de aanwezigen tijdens het Side-event en later ook zal worden gebruikt als terugkoppeling naar de eigenaren van de data. Wellicht geeft dit een aanleiding om deze data wel beschikbaar te gaan stellen. Wil je alvast #missingdata aangeven? Ga dan naar deze pagina over #MissingData.