Spel ‘Wie is de slimste burger’ winnaar eerste Nederlandse Accountability Hack 2016

[Nieuws]

apps

Een app waarmee mensen hun kennis over geldstromen van de overheid kunnen testen is als beste uit de bus gekomen tijdens de eerste Nederlandse Accountability Hack. Het team Argu 1 ontwierp de app.

Tijdens de Accountability Hack, gehouden op vrijdag 9 september 2016 bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag, werkten 21 teams van ontwikkelaars, programmeurs en designers een dag lang aan apps die geldstromen en prestaties van de overheid beter in kaart brengen.

Accountability Hack, opgezet door de Algemene Rekenkamer, enkele ministeries, CBS en Open State Foundation, daagde de aanwezige ontwikkelaars uit om met open data de miljarden die overheden en publieke instellingen jaarlijks uitgeven beter in kaart te brengen. Maar ook om te kijken of de overheden met dit geld wel hun beoogde doelen behalen.

Francine Giskes, collegelid van de Algemene Rekenkamer: ‘Ik kijk met plezier terug op deze hackathon. Hij onderstreept het belang van open data. Een belang dat de Algemene Rekenkamer al langer onderkent. Want meten is weten, zeker ook als het gaat om de besteding van belastinggeld van burgers. De toepassingen die vandaag zijn gemaakt bewijzen dat. Stuk voor stuk geven ze inzicht in aanwending van overheidsgeld voor maatschappelijke doelen en de resultaten daarvan. Daarom hoop ik dat de betrokken ministeries dit initiatief voor herhaling vatbaar vinden.’

Uit de gemaakte apps heeft een jury, bestaande uit onder anderen Adjunct-hoofdredacteur RTL Nieuws Pieter Klein en Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, die van Argu 1 tot winnaar gekozen.

Arjan El Fassed, directeur van de organiserende Open State Foundation: ‘Deze hackathon laat zien dat de overheid zelf veel baat heeft van open data. Het helpt bij verantwoording en geeft inzicht in prestaties. Tijdens de dag zijn ook missende datasets geïnventariseerd bij de deelnemers, zodat deze data voor de volgende editie van Accountability Hack voor iedereen toegankelijk is’.

De drie prijswinnaars waren:

1. Wie is de slimste burger: testen van kennis over geldstromen van de overheid (Argu 1).
2. Tender Galaxy van André Vermeij met een interactieve visualisatie van aanbestedingen op rijksniveau.
3. Doorstroom in het onderwijs inzichtelijk gemaakt, Stefan de Konink

SPOD op Accountability Hack 2017

[Nieuws]

Op 9 juni vond de tweede editie van Accountability Hack plaats in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Het doel van de hackathon was om developers en data-analisten uit te dagen om toepassingen en tools te maken die bijdragen aan verantwoording van geldstromen en prestaties van de overheid. In de aanloop en tijdens de hackathon   >

App ‘De gemeente deler’ winnaar Accountability Hack 2017

[Nieuws]

De app ‘De gemeente deler’ van het team Delight heeft de eerste prijs gewonnen tijdens Accountability Hack 2017. Deze app maakt het mogelijk om uitgaven en prestaties van gemeenten met elkaar te vergelijken. De jury prees het winnende team vanwege de verrassende koppeling tussen inhoudelijke en financiële informatie; de kern van publieke verantwoording. In totaal   >

Wat en hoe kan ik vrijdag winnen?

[Nieuws]

Vrijdag is het zover! Dan vindt de tweede editie van Accountability Hack plaats in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. In totaal verwachten we tijdens de dag meer dan 300 aanwezigen, waarvan ongeveer de helft bestaat uit deelnemers voor de hackathon zelf. Maar wat en hoe kun je nu precies winnen? In   >

Het vierde side-event onthuld: Route-to-PA!

[Nieuws]

In een eerder nieuwsbericht hebben wij iedereen die interesse heeft in de Accountability Hack, maar niet zelf kan hacken, uitgenodigd voor de side-events. Dit side-event organiseren we tijdens de Accountability Hack voor beleidsmakers, volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden. In het vorige bericht hebben we al drie van de vier workshops bekend gemaakt, maar de laatste hielden   >