Spel ‘Wie is de slimste burger’ winnaar eerste Nederlandse Accountability Hack 2016

apps

Een app waarmee mensen hun kennis over geldstromen van de overheid kunnen testen is als beste uit de bus gekomen tijdens de eerste Nederlandse Accountability Hack. Het team Argu 1 ontwierp de app.

Tijdens de Accountability Hack, gehouden op vrijdag 9 september 2016 bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag, werkten 21 teams van ontwikkelaars, programmeurs en designers een dag lang aan apps die geldstromen en prestaties van de overheid beter in kaart brengen.

Accountability Hack, opgezet door de Algemene Rekenkamer, enkele ministeries, CBS en Open State Foundation, daagde de aanwezige ontwikkelaars uit om met open data de miljarden die overheden en publieke instellingen jaarlijks uitgeven beter in kaart te brengen. Maar ook om te kijken of de overheden met dit geld wel hun beoogde doelen behalen.

Francine Giskes, collegelid van de Algemene Rekenkamer: ‘Ik kijk met plezier terug op deze hackathon. Hij onderstreept het belang van open data. Een belang dat de Algemene Rekenkamer al langer onderkent. Want meten is weten, zeker ook als het gaat om de besteding van belastinggeld van burgers. De toepassingen die vandaag zijn gemaakt bewijzen dat. Stuk voor stuk geven ze inzicht in aanwending van overheidsgeld voor maatschappelijke doelen en de resultaten daarvan. Daarom hoop ik dat de betrokken ministeries dit initiatief voor herhaling vatbaar vinden.’

Uit de gemaakte apps heeft een jury, bestaande uit onder anderen Adjunct-hoofdredacteur RTL Nieuws Pieter Klein en Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, die van Argu 1 tot winnaar gekozen.

Arjan El Fassed, directeur van de organiserende Open State Foundation: ‘Deze hackathon laat zien dat de overheid zelf veel baat heeft van open data. Het helpt bij verantwoording en geeft inzicht in prestaties. Tijdens de dag zijn ook missende datasets geïnventariseerd bij de deelnemers, zodat deze data voor de volgende editie van Accountability Hack voor iedereen toegankelijk is’.

De drie prijswinnaars waren:

1. Wie is de slimste burger: testen van kennis over geldstromen van de overheid (Argu 1).
2. Tender Galaxy van André Vermeij met een interactieve visualisatie van aanbestedingen op rijksniveau.
3. Doorstroom in het onderwijs inzichtelijk gemaakt, Stefan de Konink