Accountability Hack

rekening

Aan de vooravond van Prinsjesdag vindt voor het eerst in Nederland een Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon worden met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart gebracht.

Van ministeries tot gemeenten, de Nederlandse overheid geeft miljarden euros per jaar uit. Geld dat voor het grootste gedeelte door ons allemaal betaald is. Deze geldstromen en plannen waren tot voor kort alleen in lijvige begrotingsboeken en jaarverslagen te vinden.

Met grotere hoeveelheden beschikbare open data, kan informatie van overheden meer bruikbaar en begrijpelijk worden. Is het mogelijk geldstromen goed te volgen? Kunnen prestaties van de overheid in kaart worden gebracht? Welke data zijn er en welke data ontbreken?

Door ontwikkelaars, dataprofessionals, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers tijdens Accountability Hack bij elkaar te brengen, wordt de potentie van (open) data beter benut. Deelnemers, programmeurs en ontwikkelaars worden uitgedaagd om een prototype app of webtoepassing te maken die de overheid op innovatieve wijze controleert.

Accountability Hack wordt georganiseerd door de Algemene Rekenkamer, ministeries van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties, Financiƫn en Infrastructuur en Milieu, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Open State Foundation. De hackathon vindt plaats op 9 september 2016 van 9.00 tot 21.00 in het gebouw van de Algemene Rekenkamer aan de Lange Voorhout in Den Haag.

2