Open data binnen de IATI-standaard

noodhulp in vliegtuig

Er is veel open data beschikbaar over ontwikkelingssamenwerking. Daarover hebben we in een vorig nieuwsbericht al geschreven. Nu zoomen we voor dit datablog specifiek in op de IATI-standaard, een internationale standaard voor het openbaar beschikbaar maken van projectinformatie in de ontwikkelingssector. Deze standaard maakt het mogelijk data uit te wisselen, te verbinden en te vergelijken.

De toepassing van de IATI-standaard in de internationale gemeenschap is vrijwillig. Al hebben diverse landen en organisaties zich in 2011 gecommitteerd om een ‘common standard’ te gebruiken, wat uiteindelijk IATI is geworden. De Aid Transparency Index, gemaakt door Publish What You Fund van dit jaar, laat echter zien dat maar 10 donoren ( goed voor 25% van de hulp) hun eigen commitment gehaald heeft.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Nederland de trend gezet om per 1 januari 2016 het gebruik van IATI te verplichten voor alle organisaties die van hen ontwikkelingsgeld ontvangen. Dit gaat om bedragen vanaf €250.000.

Ook schrijft het ministerie binnen het raamwerk van IATI verdere standaardisering in de rapportage voor aan de organisaties. Het Nederlandse raamwerk is te vinden in How to use the IATI Standard.

75 Nederlandse IATI-publishers

Naast het ministerie zelf zijn er op dit moment al meer dan 75 in Nederland gevestigde organisaties die zich als IATI-publisher hebben geregistreerd. Via het register zijn de bestanden van individuele organisaties terug te vinden. Via OpenAidNL kun je Nederlandse data tracken op een eenvoudige manier. De website maakt gebruik van de IATI-trakcer.

Op de IATI site is ook nadere informatie te vinden voor ontwerpers en gebruikers (zie ook deze alpha versie). De data worden geleverd in XML formaat, maar kunnen ook in JSON of via CSV bestanden gedownload worden.

Dit rapportageplicht geldt ook voor het bedrijfsleven. Zie bijvoorbeeld het overzicht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een voorbeeld uit het Private Sector Investment programma: het milieuvriendelijk maken van plastic in de Palestijnse Gebieden. Er is €1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een kleine BV. Dit project zou 4 jaar lopen en in juni zijn afgelopen. De beoogde resultaten zijn via de RVO te vinden.

RVO data in Tableau Public

Om een inkijkje te krijgen in de mogelijkheden van IATI-data, een kort voorbeeldje aan de hand van Tableau Public. Voor deze visualisatie gebruiken we de lijst met landen van de RVO, en importeren we deze in Tableau Desktop. Tableau gebruikt de namen van landen in de spreadsheet om locaties aan te geven. De kleur is afhankelijk van het budget, en het aantal projecten staat als count in de infowindow.

In deze visualisatie worden de grootste ontvangers direct duidelijk, maar belangrijker is dat een lijst als van de RVO niet inzichtelijk maakt welke landen niet in de lijst staan. In bovenstaande visualisatie valt dat wel direct op.

Andere open data bestanden

Naast open data in de IATI standaard zijn er allerlei andere open data op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, en andere gebieden die interessante raakvlakken hebben of kunnen hebben met de data over ontwikkelingssamenwerking. Waar het gaat om de geldstromen bijvoorbeeld, gaat er meer geld naar landen dan alleen hulpgeld. De Wereldbank en het IMF houden bij (of proberen dat) hoe die stromen lopen. Zie hiervoor:

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) verzamelt allerlei gegevens over landen, en maakt bijvoorbeeld lijstjes met ‘rangen en standen’ van landen. Aantallen inwoners, gemiddeld inkomen, belastingen, aantal banen etc. Deze kun je vinden op via de website van de OECD.

Data van de VN

De VN heeft ook een schat aan informatie over landen verzameld in haar UN data bank. Ook presenteert de VN data over specifieke onderwerpen in afzonderlijke databases. Zie voor:

En dan zijn er de mondiale organisaties zoals het Global Fund to fight HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria (GFATM) die ook open data geven over hun projecten.

Er is ook data beschikbaar via Geodata for Agriculture and Water en gedetailleerde data en WMS/WFS-service over de theoretisch mogelijke en werkelijke opbrengst van landbouw-gewassen in verschillende landen.
Al deze data hebben een geografische component, tenminste op het niveau van landen (admin 0). Mogelijk kan dit verder gecombineerd worden met data die binnen Open Street Maps gedeeld worden.

Google Fusion Tables en Maps

Voor een tweede voorbeeld van hoe de interessante data uitgelicht kan worden gebruiken we data over (opbrengst van) landbouw-gewassen. Door data van de Global Yield Gap Atlas in te voeren in Google Fusion Tables worden de locaties direct op een Google Maps-kaart geplaatst, met behulp van de lat/long-gegevens uit de dataset. Een resultaat is de volgende heatmap:

8SNQ9q6

Dit is alleen nog maar een visualisatie van de locaties, niet gescheiden op gewassensoorten en het laat nog niet zien hoe de actual yield en potential yield van deze locaties van elkaar verschillen. Rode plekken op deze kaart geven dus aan dat er veel locaties waar gewassen verbouwd worden zijn in dat gebied. Dit is gebaseerd op de data vanuit de Global Yield Gap Atlas, er is echter data van een beperkt aantal landen beschikbaar.

Wat kunnen we met al die data?

Het combineren van al de beschikbare data wordt niet makkelijk gemaakt doordat er allerlei bestandsvormen worden gebruikt, zoals xml, excel/scv, hdx of dashboards. Los van de bovenstaande voorbeelden zien we wel pogingen om de data te combineren. Een voorbeeld hiervan is de Atlas van OneWorld. Maar er kan vast meer. We denken aan het plotten en combineren van meerdere indices op een wereldkaart? Bijvoorbeeld de index voor goed bestuur / corruptie gecombineerd met de hulpgeldstromen. Valt daar iets op?

Of wat te denken van data van oogstopbrengsten, neerslag gecombineerd met landbouw- en voedselprogramma’s. Welke inzichten geeft deze combinatie?
Kortom, legio mogelijkheden om nieuwe beleidsrelevante inzichten te zoeken door het combineren van open data, juist wanneer verschillende datasets gecombineerd worden.

Doe je mee?

Op 9 september 2016, aan de vooravond van Prinsjesdag vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.