Waar blijft de Jeugdhulpadvisor?

Jeugdhulp

Waarom bestaat er eigenlijk nog geen jeugdhulpadvisor, die objectieve informatie geeft over de dienstverlening en de prijs, maar waar je ook kunt lezen hoe anderen de hulp ervaren hebben? Een mooie uitdaging voor een toepassing tijdens Accountability Hack! Dit nieuwsbericht geeft achtergrondinformatie. Wil je meer over de data lezen? Lees dan het datablog over dit thema.

Data over jeugdhulp

Er is sinds het overdragen van de jeugdhulp aan gemeenten veel data beschikbaar gekomen. Zoals data over de middelen die de rijksoverheid beschikbaar stelt per gemeente en data over het gebruik van jeugdhulp. De beschikbare data geven een landelijk beeld en de mogelijkheid om op gemeenteniveau te vergelijken. Maar de vraag wat al die geboden jeugdhulp nu echt oplevert, weten we nog niet.

Keuzehulp

Als we jongeren en hun ouders of verzorgers serieus nemen, zouden we ze in staat moeten stellen om eigen keuzen te maken. Als ik bijvoorbeeld wil weten, waar ik in Den Haag lekker kan eten voor een goede prijs kan op diverse beoordelingswebsites en -apps terecht. Ik krijg niet alleen objectieve informatie over de locatie, menu, prijzen en openingstijden te zien maar ook de beoordelingen van klanten. Ook als ik een reis wil boeken of een loodgieter nodig heb kan ik een beroep doen op dergelijke websites. Mijn eigen ervaring kan ik ook weer delen met anderen, zodat mijn beoordeling anderen helpt bij het maken van een keuze.

De klantbeoordelingen helpen niet alleen andere klanten verder, maar ook de betreffende bedrijven. Voor de laatstgenoemden zijn de beoordelingen een belangrijke informatiebron, om van te leren, te kunnen verbeteren en in te kunnen spelen op veranderingen. Je kan het zo gek niet bedenken of er zijn beoordelingen over te vinden. Maar niet over de jeugdhulp.

Bestaande initiatieven

Er zijn al wel zijn initiatieven als Zorgkaart Nederland, waar beoordelingen van onder andere huisartsen en tandartsen gevonden kunnen worden. Voor de jeugdzorg is dat er nog niet, laat staan dat er een koppeling gelegd kan worden tussen beleid, middelen en resultaten. De ontwikkelingen staan echter niet stil en gemeenten zijn her en der al gestart om flinke stappen te zetten.

Zo ontwikkelt de gemeente Eindhoven op dit moment Steunwijzer, een internet platform waar burgers, in samenspraak met generalisten, het aanbod voor het sociaal domein (inclusief jeugdhulp) per aanbieder kunnen zien. Het heeft daarin een zoekfunctie als Funda (wat is er beschikbaar?) en biedt ook de mogelijkheid om te vergelijken a la platforms als kieskeurig.nl (wat is de beleving?), waarop informatie beschikbaar is over de tevredenheid over producten en dienstverlening. De gemeente Eindhoven wil Steunwijzer verder ontwikkelen en informatie aan gaan bieden over de prijs per traject en klantbeoordelingen. Hierdoor ontstaat transparantie in het veld. Dit wordt gedaan door ook vrijheid te geven aan aanbieders om zichzelf te positioneren en te onderscheiden (wat is de meerwaarde?).

Een platform als Steunwijzer geeft dus aanbieders ook de kans om zich in de kijker te spelen van hun potentiele klanten en te leren van de feedback op hun presteren en functioneren. Het geeft gemeenten ook een instrument in handen om hun regisseursrol op het sociaal domein beter in te vullen. Je kan hierin zien waar het aanbod zit (te veel of te weinig op basis van de vraag/uitnutting) en wat de kwaliteit is. Zo kunnen ze de informatie die beschikbaar komt, betrekken bij het inkopen van zorg en ondersteuning.

Doe je mee?

Wie durft de uitdaging aan en bouwt de jeugdhulpadvisor en helpt daarmee jongeren en hun ouders betere beslissingen te nemen? Dit kan tijdens de Accountability Hack. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier. Wil je eerst wat meer over de data weten? Lees dan dit datablog.