Jury Accountability Hack 2019

Tijdens de Accountability Hack op 4 oktober gaan mensen die goed zijn met data aan de slag om de Tweede Kamer te helpen met twee challenges. De winnaar van elke challenge wint een doorontwikkelbudget van €20.000 waarmee een volwaardige tool ontwikkelt kan worden die de Tweede Kamer zal gebruiken. Bij een mooie prijs en belangrijke challenges hoort een jury die dit vakkundig kan beoordelen. Met veel plezier kondigen we dan ook de jury’s aan van de Accountability Hack 2019!

De eerste challenge gaat over lumpsumbekostiging in het onderwijs. Deze creëert flexibiliteit, maar zorgt er ook voor dat de Tweede Kamer de bestedingen moeilijker kan volgen. Wat voor toepassingen kunnen er gecreëerd worden met open data om de Tweede Kamer te helpen?

Jury challenge onderwijs:

  • Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid voor Groenlinks, challengehouder)
  • Joost Sneller (Tweede Kamerlid D66, commissie Financiën)
  • Erik Martijnse (Directeur Toezicht hoger onderwijs, Onderwijsinspectie)
  • Sicco van Sas (Developer, Open State Foundation)

De tweede challenge gaat over geneesmiddelenprijzen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat patiënten nu en in de toekomst toegang hebben tot betaalbare medicatie. Verschillende fracties hebben aangedrongen op het openbaar maken van medicijnprijzen, maar de minister voor Medische Zorg stelt dat er dan geen bedrijf meer bereid zou zijn om deel te nemen aan prijsonderhandelingen. Hij zet nu onder meer in op het aanpassen van referentielanden bij de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Kan open data ons meer inzichten bieden?

Jury challenge geneesmiddelenprijzen

  • Evert-Jan Slootweg (Tweede Kamerlid voor CDA, commissie Financiën, Challengehouder)
  • Ewout Irrgang (Collegelid Algemene Rekenkamer)
  • Ella Weggen (Wemos, Senior Global Health Advocate)
  • Breyten Ernsting (Developer, Open State Foundation)

Interesse om mee te doen met de Accountability Hack? Meld je dan hier aan. Geen data-wizard maar wel interesse? We organiseren ook interessante side-events – meld je daar ook voor aan