Openspending API

ABN Amro geldtellers

Met het eerste datablog etaleren we Iv3-data. Een afkorting die staat voor Informatie voor Derden. Een uniform format dat overheden gebruiken om hun inkomsten en uitgaven te verantwoorden richting het CBS. Minimaal zes keer per jaar sturen gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun huishoudboekje in Iv3 naar het CBS.

Bestandsformaten

Iv3 wordt ingezonden in Excel-bestanden of via XBRL, een XML-variant. Een voorbeeld van een aangeleverd bestand van de gemeente Weststellingwerf is hier te zien. De interessante data staat in de tabbladen ‘Verdelingsmatrix lasten’ en ‘Verdelingsmatrix baten’. Zoals hieronder te zien is de data ingedeeld als een matrix.

Iv3
Iv3

Indeling matrix

Op de verticale as zijn de hoofdfuncties en functies zichtbaar. Zoals “210 Wegen, straten en pleinen”. Deze vallen weer onder de hoofdfunctie “2. Verkeer, Vervoer En Waterstaat”. De functies zijn daarentegen weer verdeeld in categorien zoals bijvoorbeeld ‘Aankopen niet duurzame goederen en diensten’. Alle bedragen zijn gedeeld door 1.000, dus als er in de matrix 1.000 euro staat dan gaat het in werkelijkheid om 1.000.000 euro. Wij noemen deze bedragen ‘entries’.

De zes rapportages worden eveneens genummerd. Zo krijgt de jaarbegroting het cijfer ‘0’ mee, de kwartaalrealisaties 1 tot en met 4 en tot slot de jaarrekening het cijfer ‘5’.

Zelf aan de slag?

Wil je nu zelf aan de slag met Openspending data? Alle data is beschikbaar in de open source API van Open State. De API docs en databeschrijvingen zijn in detail te vinden en je kan de data interactief benaderen via Open API/Swagger. In de API zijn vanaf 2009 gegevens aanwezig.

Tot 2015 heeft de Open State Foundation handmatig de Iv3-bestanden verzameld, maar in oktober 2015 heeft het CBS de data ook zelf pro-actief via een API ter beschikking gesteld. Deze CBS API bevat data vanaf 2010 en krijgt elk kwartaal een update. De Openspending API krijgt deze updates ook weer binnen.

Wat kun je ermee?

We zijn benieuwd wat jullie allemaal kunnen met deze Openspending data. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van Iv3 laten we graag enkele hergebruikvoorbeelden zien. Via Openspending.nl kun je de huishoudboekjes van Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen inzien, vergelijken en benchmarken. Openspending maakt gebruik van Iv3-data.

Het is op deze website mogelijk om alle huishoudboekjes te visualiseren. Het is ook mogelijk om begrotingen met realisaties met elkaar te vergelijken. Overheden kunnen onderling ook met elkaar vergeleken worden en de cijfers kunnen genormaliseerd worden naar het aantal inwoners, huishoudens en de oppervlakte van de overheid.

Openspending - Begroting Lingewaard 2016 - lasten - Hoofdfuncties 2016-06-14 16-16-53

Met de website Openspendinglijstjes.nl kan je zien hoeveel geld gemeenten uitgeven aan de zorg of het meeste verdienen aan parkeerbaten. Het is dus een website waar overheden op volgorde van inkomsten en uitgaven gezet kunnen worden. Een voorbeeld: Amsterdammers en bezoekers van onze hoofdstad mogen dan wel klagen over de hoge parkeertarieven. De gemeente Amsterdam ontvangt dan wel meer dan 400 euro per inwoner aan parkeerbelasting. Daar kan de nummer twee Zandvoort amper aan tippen met bijna 250 euro. Zie het overzicht hieronder en klik hier voor een andere voorbeelden.

DataHero-Begrootte-inkomsten-parkeerbelasting-per-inwoner-2016

Openspendinglijstjes.nl maakt gebruik van de Openspending API en de source code staat op GitHub. Bekijk deze source file om een voorbeeld te krijgen van hoe je werkt met de Openspending API.

Openspending Lijstjes 2016-06-14 16-23-27

Vragen

Heb je vragen over Openspending of de API? Neem dan contact op met Sicco van Sas, developer bij Open State.