Ontwikkelingssamenwerking en de IATI-standaard

[Datablog]
Internationale hulp

Een veelbesproken onderwerp is toch altijd het geld dat door de staat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het heeft er vooral mee te maken dat het lastig is om te volgen waar het terecht komt en met welk resultaat. De laatste jaren zijn initiatieven ontwikkeld om dit transparanter te maken. Zo is een International Aid Transparency Initiative (IATI) standaard ontwikkeld voor data omtrent ontwikkelingssamenwerking. Dit betreft data in JSON, XML of CSV-format. Hierover is vorig jaar ook een datablog over verschenen.

Tussenpersonen rapporteren nu ook volgens de IATI-standaard

Vanaf 2011 rapporteert het ministerie volgens deze standaard. Je kan je echter voorstellen dat het geld via verschillende tussenpersonen (ngo’s, lokale bedrijven, internationale organisaties) uiteindelijk bij haar bestemming terecht komt. Om die reden vraagt het ministerie haar partners sinds 2016 ook volgens de IATI-standaard te rapporteren. Niet alleen de voortgang, maar ook voornemens worden door de partners op deze manier gerapporteerd. Hiermee komt een hoop interessante data vrij. Kortom, de steun wordt van donor tot uiteindelijke ontvanger inzichtelijk gemaakt en er worden grote stappen gezet naar open netwerken in ontwikkelingssamenwerking.

Wat te doen met de data

Op het volgende platform  kan je zien welke IATI datasets al gekoppeld kunnen worden. Ondanks dat de datakwaliteit nog niet optimaal is kun je al een goede indruk krijgen van de mogelijkheden. Uitdaging is, buiten het optimaliseren van de data, om de data te koppelen aan andere databronnen zoals armoede, voedselzekerheid en klimaat. Net als alle andere partners in ontwikkeling, is het ministerie van Buitenlandse Zaken zeer geïnteresseerd in feedback over het gebruik van de data.

Waar vind ik de data

De ruwe datasets van alle IATI publishers kan je via het IATI register vinden. De IATI data van het ministerie kun je hier vinden.

Andere relevante data

Verder informatie over ontwikkelingssamenwerking is onder andere te vinden via de Verenigde Naties: kijk maar eens naar data omtrent humanitaire hulp, gezondheid, voedsel en ontwikkelingsindices.

Een ander voorbeeld is de Human Development Index, waarvan hier meer data te vinden is. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank verzamelen meer algemene, maar ook relevante data, over inwoners, belastingen en arbeidsdata.

Meedoen?

Op 9 juni 2017 vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.

Break-out sessie: Open en Actieve Regels

[Datablog]

De Belastingdienst geeft vrijdag ook een break-out sessie tijdens Accountability Hack. Hieronder lichten ze hun onderwerp toe. Pfoeh! En dan krijg je de gelegenheid een blog voor de Accountability hack 2017 te schrijven… Ik moest even achter mijn oren krabben. Maar eens een nachtje over slapen. De volgende dag een presentatie over de proeftuin ZVW   >

Een centraal register van overheden?

[Datablog]

Naar aanleiding van de vorige editie van Accountability Hack, in 2016, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een register van overheden. Ter gelegenheid van de editie in 2016 is het actorenregister van het Nationaal Archief gelanceerd, maar er zijn meerdere manieren mogelijk om een al dan niet uitputtende lijst van overheden te creëren.   >

Tweede Kamer API

[Datablog]

In deze datablog voor Accountability Hack 2017 gaan we in op een bijzondere databron: de nieuwe API van de Tweede Kamer. Bijzonder, omdat het een nieuw ontwikkelde bron is, en voor Accountability Hack 2017 in het bijzonder, omdat het de locatie is waar de hackathon op 9 juni plaats zal vinden. De API biedt toegang   >

Begrotingsdata: Bijdragen van bewindslieden

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op nieuwe open data van het ministerie van Financiën. Onlangs was het Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag 2017 leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2016. Naast het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016, het Rijksjaarverslag 2016 en de Verantwoordingsbrief wordt op deze dag jaarlijks ook   >