Ontwikkelingssamenwerking en de IATI-standaard

Internationale hulp

Een veelbesproken onderwerp is toch altijd het geld dat door de staat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het heeft er vooral mee te maken dat het lastig is om te volgen waar het terecht komt en met welk resultaat. De laatste jaren zijn initiatieven ontwikkeld om dit transparanter te maken. Zo is een International Aid Transparency Initiative (IATI) standaard ontwikkeld voor data omtrent ontwikkelingssamenwerking. Dit betreft data in JSON, XML of CSV-format. Hierover is vorig jaar ook een datablog over verschenen.

Tussenpersonen rapporteren nu ook volgens de IATI-standaard

Vanaf 2011 rapporteert het ministerie volgens deze standaard. Je kan je echter voorstellen dat het geld via verschillende tussenpersonen (ngo’s, lokale bedrijven, internationale organisaties) uiteindelijk bij haar bestemming terecht komt. Om die reden vraagt het ministerie haar partners sinds 2016 ook volgens de IATI-standaard te rapporteren. Niet alleen de voortgang, maar ook voornemens worden door de partners op deze manier gerapporteerd. Hiermee komt een hoop interessante data vrij. Kortom, de steun wordt van donor tot uiteindelijke ontvanger inzichtelijk gemaakt en er worden grote stappen gezet naar open netwerken in ontwikkelingssamenwerking.

Wat te doen met de data

Op het volgende platform  kan je zien welke IATI datasets al gekoppeld kunnen worden. Ondanks dat de datakwaliteit nog niet optimaal is kun je al een goede indruk krijgen van de mogelijkheden. Uitdaging is, buiten het optimaliseren van de data, om de data te koppelen aan andere databronnen zoals armoede, voedselzekerheid en klimaat. Net als alle andere partners in ontwikkeling, is het ministerie van Buitenlandse Zaken zeer geïnteresseerd in feedback over het gebruik van de data.

Waar vind ik de data

De ruwe datasets van alle IATI publishers kan je via het IATI register vinden. De IATI data van het ministerie kun je hier vinden.

Andere relevante data

Verder informatie over ontwikkelingssamenwerking is onder andere te vinden via de Verenigde Naties: kijk maar eens naar data omtrent humanitaire hulp, gezondheid, voedsel en ontwikkelingsindices.

Een ander voorbeeld is de Human Development Index, waarvan hier meer data te vinden is. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank verzamelen meer algemene, maar ook relevante data, over inwoners, belastingen en arbeidsdata.

Meedoen?

Op 9 juni 2017 vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.