Aan de slag met Open Raadsinformatie

Raad Amsterdam

Nederland telt 390 gemeenten, die elk een gemeenteraad hebben die een aantal keer per maand vergadert in een raadsvergadering of commissievergadering. In deze vergaderingen gaan veel documenten om zoals raadsvoorstellen, moties, notulen, maar ook videoverslagen. Via de Open Raadsinformatie API zijn documenten van 7 gemeenten te vinden. In totaal meer dan 28.000 items.

Waarom Open Raadsinformatie

Accountability gaat niet alleen over geldstromen, maar ook om de beslissingen die daaraan ten grondslag liggen. Deze beslissingen worden op gemeentelijk niveau genomen in de raadszaal. Dus om raadsleden en wethouders op een goede manier te kunnen monitoren en ter verantwoording te kunnen roepen heb je de raadsinformatie nodig.

Open Raadsinformatie API

De Open State Foundation heeft een API ontwikkeld waar raadsinformatie van 7 gemeenten in beschikbaar is. Dit zijn Utrecht, Oude IJsselstreek, Den Helder, Heerde, Amstelveen, Harderwijk en Overbetuwe. Niet elke gemeente ontsluit dezelfde informatie in verband met andere raadsinformatieleveranciers, andere werkwijzen bij de griffie of andere afspraken omtrent publicatie.

De API uniformiseert de data daarom en maakt gebruik van de open source Popolo-standaard. Alle PDF documenten worden in de API beschikbaar gesteld als JSON en zijn dus eenvoudiger te hergebruiken. De API-documentatie is openbaar, dus dit geeft een goede indruk van hoe je met de Open Raadsinformatie API kan werken. Via de GitHub kun je ook bijdragen aan de Open Raadsinformatie API.

Raadsinformatie van Utrecht

Voor dit datablog zoomen we in op de raadsinformatie van de gemeente Utrecht. Met 20.000 stukken hebben zij de meeste raadsinformatie ontsloten. Dit gaat zowel om de raadsinformatie die vanuit leveranciers iBabs als videotulen leverancier Company Webcast beschikbaar zijn.

Daarnaast heeft Utrecht recent ook enkele stemuitslagen, presentielijsten en machine-leesbare moties toegevoegd gekregen die de herbruikbaarheid van de informatie verbeteren. Dit is alleen nog ingevoerd voor de vergadering van 27 mei 2016, maar zal in de toekomst structureel gedaan worden.

Inspiratie voor hergebruik

Wat kun je nu met deze data? De hergebruiktoepassingen zijn groot. Je kunt bijvoorbeeld tekstanalyses uitvoeren op bepaalde type documenten zoals de verslagen. Dit kan inzicht geven in de frequentie waarmee thema’s besproken worden in de gemeenteraad. Is de raad eerder dan de media of juist andersom? Zie bijvoorbeeld de Political Mashup gemaakt met data van de Tweede Kamer.

Ook kunnen inwoners en bijvoorbeeld belangenbehartigers met een tool zoals 1848 middels een alert op de hoogte gesteld worden van nieuwe raadsstukken. Net zoals 1848 dit voor Kamerstukken en persberichten doet. In de nabije toekomst, wanneer Utrecht meer stemuitslagen heeft geregistreerd, is het mogelijk analyses te doen welke personen de meeste succesvolle moties indienen of welke partijen het meest met elkaar samenwerken.

Tot slot heeft de Open State Foundation een zoekmachine gebouwd die inzicht geeft in de inhoud van de Open Raadsinformatie API. Dit geeft een idee van de inhoud en de mogelijkheden voor hergebruik. We zijn benieuwd waar jullie mee komen! Heb je vragen? Neem dan contact op met Tom Kunzler van Open State.

Doe je mee?

Op 9 september 2016, aan de vooravond van Prinsjesdag vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.