Een centraal register van overheden?

[Datablog]
Lijst van overheden

Naar aanleiding van de vorige editie van Accountability Hack, in 2016, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een register van overheden. Ter gelegenheid van de editie in 2016 is het actorenregister van het Nationaal Archief gelanceerd, maar er zijn meerdere manieren mogelijk om een al dan niet uitputtende lijst van overheden te creëren.

Almanak

Een bron die primair bedoeld is voor adressen van overheidsinstellingen is almanak.overheid.nl. Deze is ook bijvoorbeeld in XML toegankelijk, en bevat gemeenten en andere organisaties, in een hiërarchisch model.

CBS-register

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert statistieken over overheidsfinanciën, zoals het overheidssaldo en de overheidsschuld. Om statistieken over de overheidsfinanciën te kunnen monitoren en vergelijken over landen heen, zijn Europese regels en richtlijnen opgesteld die voorschrijven hoe de overheid dient te worden afgebakend. Deze zijn opgenomen in de Europese verordening ‘Het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen’ uit 2010 en het ‘Handboek voor overheidstekort en –schuld’ (Manual on Government Deficit and Debt) uit 2016.

Er zijn bijna 5 duizend instellingen opgenomen in dit overzicht. De bekende overheidsinstellingen, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen horen er uiteraard bij. Maar de meeste instellingen behoren wat minder vanzelfsprekend tot de overheid, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. In een presentatie op Accountability Hack zal hierover meer uitleg worden gegeven.

Het CBS is, middels dezelfde Europese verordening, ook verplicht openbaar te maken welke instellingen in de statistieken van de overheidsfinanciën meegerekend zijn. De lijst van overheidseenheden die ten grondslag ligt aan de meest recente publicatie van de statistieken over de overheidsfinanciën (op dit moment 2015) is in Excel-format bij het CBS te vinden.

Uitgebreide dataset

Naar aanleiding van Accountability Hack heeft Marcus Schaefers een dataset gecreëerd op basis van de hierboven genoemde overheidsalmanak. Deze experimentele dataset is hier te vinden op het dataportaal van Open State. Deze dataset (ca. 1800 records) bestaat uit nodes (objecten) en edges (organisatorische relaties). De lijst van overheden is niet compleet, maar is wel veel actueler dan die van de almanak.

De dataset bevat de volgende onderdelen:

 • uniek nummer (niet gerelateerd aan bekende nummers)
 • naam
 • afkorting
 • taken.beschrijving
 • omschrijving
 • soort.overheid
 • staatsdeelneming
 • link website
 • kvk.nummer
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • link bron (scrapen)
 • jaar.oprichting (niet compleet)
 • rechtspersoon (niet compleet)
 • grondslag (niet compleet)
 • geo-coördinaten (geocoding op basis van adres en Google API)

Een voorbeeld van de relaties die deze dataset in zich draagt zien we hieronder, ingezoomd op het Ministerie van Economische Zaken.

Ministerie van Economische Zaken

Verdere mogelijkheden: OWMS

Buiten de al genoemde bronnen is er nog de OWMS-standaard, waar ondere andere data.overheid.nl gebruik van maakt. Deze is hier te vinden op standaarden.overheid.nl, en relaties zijn hier te vinden. Verder kun je de break-out sessie van het CBS en Marcus Schaefers bijwonen op Accountability Hack op vrijdag 9 juni.

Meedoen?

Op 9 juni 2017 vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.

Break-out sessie: Open en Actieve Regels

[Datablog]

De Belastingdienst geeft vrijdag ook een break-out sessie tijdens Accountability Hack. Hieronder lichten ze hun onderwerp toe. Pfoeh! En dan krijg je de gelegenheid een blog voor de Accountability hack 2017 te schrijven… Ik moest even achter mijn oren krabben. Maar eens een nachtje over slapen. De volgende dag een presentatie over de proeftuin ZVW   >

Ontwikkelingssamenwerking en de IATI-standaard

[Datablog]

Een veelbesproken onderwerp is toch altijd het geld dat door de staat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het heeft er vooral mee te maken dat het lastig is om te volgen waar het terecht komt en met welk resultaat. De laatste jaren zijn initiatieven ontwikkeld om dit transparanter te maken. Zo is een International Aid Transparency   >

Tweede Kamer API

[Datablog]

In deze datablog voor Accountability Hack 2017 gaan we in op een bijzondere databron: de nieuwe API van de Tweede Kamer. Bijzonder, omdat het een nieuw ontwikkelde bron is, en voor Accountability Hack 2017 in het bijzonder, omdat het de locatie is waar de hackathon op 9 juni plaats zal vinden. De API biedt toegang   >

Begrotingsdata: Bijdragen van bewindslieden

[Datablog]

In deze datablog gaan we in op nieuwe open data van het ministerie van Financiën. Onlangs was het Verantwoordingsdag. Op Verantwoordingsdag 2017 leggen ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2016. Naast het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016, het Rijksjaarverslag 2016 en de Verantwoordingsbrief wordt op deze dag jaarlijks ook   >