Een centraal register van overheden?

Lijst van overheden

Naar aanleiding van de vorige editie van Accountability Hack, in 2016, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een register van overheden. Ter gelegenheid van de editie in 2016 is het actorenregister van het Nationaal Archief gelanceerd, maar er zijn meerdere manieren mogelijk om een al dan niet uitputtende lijst van overheden te creëren.

Almanak

Een bron die primair bedoeld is voor adressen van overheidsinstellingen is almanak.overheid.nl. Deze is ook bijvoorbeeld in XML toegankelijk, en bevat gemeenten en andere organisaties, in een hiërarchisch model.

CBS-register

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert statistieken over overheidsfinanciën, zoals het overheidssaldo en de overheidsschuld. Om statistieken over de overheidsfinanciën te kunnen monitoren en vergelijken over landen heen, zijn Europese regels en richtlijnen opgesteld die voorschrijven hoe de overheid dient te worden afgebakend. Deze zijn opgenomen in de Europese verordening ‘Het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen’ uit 2010 en het ‘Handboek voor overheidstekort en –schuld’ (Manual on Government Deficit and Debt) uit 2016.

Er zijn bijna 5 duizend instellingen opgenomen in dit overzicht. De bekende overheidsinstellingen, zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen horen er uiteraard bij. Maar de meeste instellingen behoren wat minder vanzelfsprekend tot de overheid, bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. In een presentatie op Accountability Hack zal hierover meer uitleg worden gegeven.

Het CBS is, middels dezelfde Europese verordening, ook verplicht openbaar te maken welke instellingen in de statistieken van de overheidsfinanciën meegerekend zijn. De lijst van overheidseenheden die ten grondslag ligt aan de meest recente publicatie van de statistieken over de overheidsfinanciën (op dit moment 2015) is in Excel-format bij het CBS te vinden.

Uitgebreide dataset

Naar aanleiding van Accountability Hack heeft Marcus Schaefers een dataset gecreëerd op basis van de hierboven genoemde overheidsalmanak. Deze experimentele dataset is hier te vinden op het dataportaal van Open State. Deze dataset (ca. 1800 records) bestaat uit nodes (objecten) en edges (organisatorische relaties). De lijst van overheden is niet compleet, maar is wel veel actueler dan die van de almanak.

De dataset bevat de volgende onderdelen:

 • uniek nummer (niet gerelateerd aan bekende nummers)
 • naam
 • afkorting
 • taken.beschrijving
 • omschrijving
 • soort.overheid
 • staatsdeelneming
 • link website
 • kvk.nummer
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • link bron (scrapen)
 • jaar.oprichting (niet compleet)
 • rechtspersoon (niet compleet)
 • grondslag (niet compleet)
 • geo-coördinaten (geocoding op basis van adres en Google API)

Een voorbeeld van de relaties die deze dataset in zich draagt zien we hieronder, ingezoomd op het Ministerie van Economische Zaken.

Ministerie van Economische Zaken

Verdere mogelijkheden: OWMS

Buiten de al genoemde bronnen is er nog de OWMS-standaard, waar ondere andere data.overheid.nl gebruik van maakt. Deze is hier te vinden op standaarden.overheid.nl, en relaties zijn hier te vinden. Verder kun je de break-out sessie van het CBS en Marcus Schaefers bijwonen op Accountability Hack op vrijdag 9 juni.

Meedoen?

Op 9 juni 2017 vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.