Accountability Hack 2019 over zorg en onderwijs: inschrijving geopend!

De Tweede Kamer der Staten-Generaal en Open State Foundation focussen tijdens de derde editie van Accountability Hack op onderwijs en zorg. Help het parlement met open data-oplossingen voor onderstaande beleidsvraagstukken, en win 20.000 euro ontwikkelbudget. Inschrijven kan nu

Op 4 oktober vindt in de Tweede Kamer een Accountability Hack plaats. Voor dit evenement zijn programmeurs, beleidsmedewerkers, datawetenschappers en journalisten bij deze uitgenodigd om samen met behulp van open data oplossingen te zoeken voor twee beleidsvraagstukken van de Kamer. Die vragen zijn vertaald in twee challenges.

Een vakjury beloont aan het einde van de dag het beste idee van elke challenge met €20.000 ontwikkelbudget. Dit budget moet door de winnende teams worden gebruikt om het idee daadwerkelijk om te zetten naar een volwaardige tool die leden van de Tweede Kamer gaat helpen bij hun werk.

Dit zijn de twee challenges van 2019

De eerste challenge zal zich toespitsen op de lumpsumbekostiging in het onderwijs. De lumpsumbekosting houdt in dat onderwijsinstellingen één budget krijgen voor de kosten van materiaal en personeel. De schoolbesturen bepalen zelf hoe ze dit budget verdelen,  onder toezicht van de onderwijsinspectie. De lumpsumbekostiging zorgt voor flexibiliteit maar zorgt er ook voor dat de Tweede Kamer de besteding moeilijker kan volgen. Wat voor toepassingen kunnen er gecreëerd worden met open data om de Tweede Kamer hierbij te helpen?

De tweede challenge behelst het geneesmiddelenbeleid. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat patiënten nu en in de toekomst toegang hebben tot betaalbare medicatie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het aanpassen van referentielanden bij de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Kan open data ons meer inzichten bieden? ? Op welke manier?

Deelnemers kunnen meedoen aan een van deze twee challenges.

Meer informatie

Op accountabilityhack.nl is meer informatie te vinden over het programma, de challenges en deelname.

Inspiratiesessie 17 juni

Voor iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen aan Accountability Hack wordt bovendien op 17 juni een inspiratiesessie gehouden in de Tweede Kamer. Tijdens deze inspiratiesessie wordt er meer verteld over de challenges, zullen er tips and tricks worden gegeven en er zal gelegenheid zijn om tijdens de borrel na te praten. Inschrijven kan via accountabilityhack.nl

Accountability Hack is een initiatief van de Tweede Kamer, het Ministerie van BZK, het Ministerie van Financiën, het CBS, de Algemene Rekenkamer en Open State Foundation.