Actief openbaar maken van GS-besluiten

Provinciehuis

In dit vierde datablog gaan we in op besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De provincie is de eerste Nederlandse overheid die deze besluiten, inclusief eventuele bijlagen, actief openbaar maakt. Speciaal voor Accountability Hack hebben we deze databron ook beschikbaar gesteld als open data via het Open State dataportaal.

Wat zijn GS-besluiten?

De provincie Zuid-Holland wil in Nederland voorop lopen in het transparant maken van de provincie. Dit betekent onder meer dat de provincie de besluiten die zij neemt, actief openbaar wil maken. Deze besluiten worden genomen door het college van Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie.

Elke vier jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten (PS) te kiezen. Dit zijn de volksvertegenwoordigers en vergaderen maandelijks in het provinciehuis in Den Haag. Zij stellen de grote lijnen vast en controleren het dagelijks bestuur, het college van Gedeputeerde Staten. Dit college van GS vormt het dagelijks bestuur van de provincie. Het bestaat uit vijf leden en de commissaris van de Koning, die voorzitter is van het college.

Deze besluiten van de provincie gaan onder meer over goede bereikbaarheid, optimale verdeling van de schaarse ruimte, natuurontwikkeling, behoud van erfgoed, een schoon milieu, hoge kwaliteit van het (lokaal) bestuur en kansen voor bedrijven.

Om hoeveel besluiten gaat het?

Gedeputeerde Staten nemen duizenden besluiten per jaar. Een deel van deze besluiten (jaarlijks ca. 600) nemen Gedeputeerde Staten tijdens haar wekelijkse vergaderingen. De besluiten uit deze vergadering worden sinds 1 januari van dit jaar op de website van de provincie gepubliceerd. Overigens gaat het niet om alle besluiten. Een deel van de besluiten die Gedeputeerde Staten nemen zijn vertrouwelijk en worden niet gepubliceerd.

Deze besluiten bestaan uit besluitnota’s die aangemaakt en digitaal vastgesteld worden in besluitenworkflows. Vaak bevatten deze besluiten bijlagen. De besluiten worden in pdf-vorm ondergebracht in de besluitenmodule op de website van de provincie.

Wat kun je met de data?

Zuid-Holland is de eerste (en vooralsnog enige) provincie die haar besluiten uit de vergadering van Gedeputeerde Staten openbaar maakt, inclusief de bijbehorende stukken. Door het actief openbaar maken van de besluiten die ze neemt, geven Gedeputeerde Staten inzicht in de overwegingen die aan een besluit ten grondslag liggen. Een belangrijke stap op weg naar een open en transparante provincie.

SPOD

Voor deze datablog hebben we data opgeschoond en beschikbaar gesteld via data.openstate.eu dit stelt je in de gelegenheid om via SPOD (nl-spod.routetopa.eu/) de data verkennen en samen te werken rond deze data.

We zijn benieuwd welke koppelingen jullie deze data kunnen uitvoeren en welke inzichten over besluitvorming in de provincie Zuid-Holland jullie kunnen maken. Waar spreken Gedeputeerde Staten vooral over, zijn daar patronen in te ontdekken voor specifieke onderwerpen of perioden en welke koppelingen met andere databronnen zijn er te maken? Zoals bijvoorbeeld financiële informatie beschikbaar via Open Spending.

In de dataset zijn de documenten per besluit ingesloten als url naar het pdf-bestand. Deze zijn eenvoudig binnen te halen en doorzoekbaar te maken. Zoals hieronder.


We hebben hieronder alvast een visualisatie die inzicht geeft in welke woorden veel voorkomen in de stukken en in welke weken de meeste besluiten genomen worden.

TagCrowd: create your own word cloud from any text 2017-05-31 10-54-25DataHero Genomen GS-Besluiten PZH