Round-up datablogs, deelnamevoorwaarden en jury-criteria

Prinsjesdag

Met nog enkele dagen tot Accountability Hack wordt het tijd om een concreet project te kiezen om een app omheen te bouwen. We geven daarom in deze blog een korte round-up van de datablogs die we de afgelopen tijd hier geplaatst hebben. Let wel, de datablogs zijn alleen ter inspiratie. Je bent vrij om extra of andere databronnen te gebruiken. Voor het gemak gaan we in op de concrete randvoorwaarden voor teams en apps, en wat te bedoeling is wat data betreft.

De voorwaarden staan hier uitgebreid beschreven, maar in het kort: teams (maximaal 6 personen, maar je mag ook alleen meedoen) leveren aan het einde van de dag tenminste een werkend prototype aan, dat (grotendeels) het product is van de dag zelf. Het is gebaseerd op beschikbare open data, en draagt bij aan de doelstelling: meer of beter inzicht, transparantie, verantwoording, monitoring en participatie aangaande geldstromen in de publieke sector en prestaties in de publieke sector.

De gehele overheid en publieke sector is dus het onderwerp van de dag. Zolang het maar voor een deel of volledig met publiek geld bekostigd is, kan een inzending voor de Accountability Hack er mee bezig zijn. Wat de data betreft: zo lang het staat je vrij om alle data te gebruiken, maar denk bijvoorbeeld aan begrotingen, uitgaven, prestaties van de overheid, aanbestedingen, subsidies, publieke dienstverlening. Kijk eens op het open data portaal van de rijksoverheid voor inspiratie. Verder beoordeelt de jury de app inhoudelijk op basis van creativiteit, technische complexiteit en impact, en geven we de voorkeur aan open source toepassingen. Een app kan zowel een mobiele app, webpagina, analyse-tool of een andersoortige toepassing.

Geldstromen van de overheid

In een van de eerste datablogs gingen we al in op verschillende geldstromen van de overheid, waarin we een overzicht gaven van beschikbare databronnen om geldstromen in kaart te brengen. Later gingen we in een datablog in op
heffingen en andere overheidsinkomsten, om meer inzicht te geven in het geld wat bij verschillende overheden binnenkomt. Dit is ook terug te vinden in de Rijksbegroting.

Inzicht in specifieke uitgaven

In dezelfde blogpost over inzicht in de functies van de Rijksbegroting gingen we in op de uitgaven. Daar zijn nog veel andere bronnen voor, met verschillende soorten standaarden die voor verschillende doelen ingezet kunnen worden. De eerste datablog ging over de OpenSpending API, waarin uitgaven van (regionale) overheden systematisch ontsloten en vergelijkbaar worden. Voor een aantal overheden zijn er ook Openspending Detaildata, die via de API beschikbaar zijn.

Semi-overheidsorganisaties

Veel organisaties vallen niet direct onder een overheid, maar zijn voor Accountability Hack wel relevant, omdat het geldstromen van de overheid betreft, waar prestaties niet altijd inzichtelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is het onderwijs, waar we ingingen op zowel de Geldstromen als de Prestaties van basisscholen. Als aanvulling daarop volgde een datablog over de context waarin basisonderwijs-prestaties beter begrepen kunnen worden.

Andere voorbeelden van het inzichtelijk maken van overheidsgerelateerde prestaties en geldstromen door standaardisatie is het onlangs vrijgegeven CorpoData (open data over woningcorporaties) of de
IATI-standaard voor ontwikkelingshulp. Verder schreven we over de blackbox van de jeugdhulp, maar ook OV-data is een praktisch voorbeeld van de prestaties van organisaties die niet direct onder de overheid vallen, maar die wel aan de overheid rapporteren.

Inzicht in de overheden

Voor het interpreteren van data is, zoals bijvoorbeeld in het basisonderwijs, maar context kan ook in praktische zin helpen om data op een relevante manier te structureren. We schreven over de CBS-data Kerncijfers wijken en buurten, die als basisset gebruikt kan worden om andere sets te structureren. Tot slot kan de besluitvorming rondom geldstromen en prestaties belangrijk zijn, bijvoorbeeld inzichtelijk via Open Raadsinformatie, waar we een datablog over schreven.

Tot slot gaan we een lijst maken met alle overheidsorganisaties. Dat klinkt als een vreemde vraag, maar de definitie van ‘de overheid’ is niet scherp omlijnd. Volgens de ene instantie is een instelling wel een overheidsorgaan en volgens de andere instantie niet. Lees voor meer informatie het datablog over het Nationaal Archief Actorenregister.

Wij hopen dat deze datablogs jullie inspiratie bieden om vrijdag aan de slag te gaan. Zoals gezegd deze bieden inspiratie, maar voel je vrij om andere datasets te gebruiken. Mochten er nog vragen zijn? Neem dan contact op met ons. En praat vooral tijdens de dag met ons mee via Gitter.