Openspending Detaildata API en nieuwe kwartaalrapportages

[Datablog]
munten inleveren

Eerder schreven we al over de Openspending API. Een API waarmee je alle begrotingen en realisaties van gemeenten en provincies kan hergebruiken. Precies op tijd voor Accountability Hack heeft de Open State Foundation een update uitgevoerd aan deze API. Nieuwe kwartaalrealisaties zijn beschikbaar en de Openspending Detaildata is ook beschikbaar in de API.

Kwartaalrealisaties

Provincies en gemeenten sturen zes keer per jaar hun Iv3-data naar het CBS. Dus elk kwartaal krijg je een (cumulatieve) update. De eerste twee kwartalen van 2016 zijn nu beschikbaar voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Lees in het vorige datablog meer over Iv3-data. Op deze manier kunnen jullie de meest actuele data gebruiken voor de Hackathon.

Openspending Detaildata

Naast Iv3-data ontsluit de Open State Foundation via de Openspending API ook zogenaamde detaildata. Dit is gedetailleerde informatie dan de drie lagen (hoofdfunctie, functie en economische categorie) die Iv3 biedt. Daar worden lagen als kostenplaats, kostensoort of grootboekcodes aan toegevoegd in de hiërarchie. Detaildata is (nog) niet gestandaardiseerd en daarom per overheid specifiek. Het is daarom niet mogelijk om overheden met elkaar te vergelijken. Het is echter wel mogelijk om overheden met zichzelf te vergelijken. De gegevens over 2015 zijn bijvoorbeeld naast die van 2016 te leggen.

Momenteel ontsluiten de provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Utrecht, Oirschot, Dordrecht, Heerlen en Lelystad hun detaildata via de Openspending API. Binnenkort volgen meer overheden. Detaildata geeft inzicht wanneer Iv3-data niet specifiek genoeg is. Zo kom je bij Iv3-data al snel bij de categorieën uit met informatie als ‘inkomensoverdrachten’, ‘aankoop niet duurzame goederen’ en ‘overige verrekeningen’. Via Openspending.nl is de detaildata ook gevisualiseerd, klik op de naam van de overheid hierboven om die data in te zien.

Wat ga jij er mee doen?

Omdat de Detaildata verder gaat dan Iv3-data zijn we benieuwd wat jullie er tijdens Accountability Hack uit kunnen halen. Hoeveel geven gemeenten uit aan groenonderhoud en hoe wijken deze bedragen af over de verschillende jaren? Via de Openspending Open API en de website kun je alle documentatie vinden over hoe aan de slag te gaan met Iv3-data en Openspending Detaildata. Vragen? Neem contact op met Sicco van Sas van de Open State Foundation.

Doe je mee?

Op 9 september 2016, aan de vooravond van Prinsjesdag vindt Accountability Hack plaats. Tijdens deze hackathon gaan we met open data geldstromen en prestaties van de overheid in kaart brengen. Doe je mee? Aanmelden kan hier.

Break-out sessie: Open en Actieve Regels

[Datablog]

De Belastingdienst geeft vrijdag ook een break-out sessie tijdens Accountability Hack. Hieronder lichten ze hun onderwerp toe. Pfoeh! En dan krijg je de gelegenheid een blog voor de Accountability hack 2017 te schrijven… Ik moest even achter mijn oren krabben. Maar eens een nachtje over slapen. De volgende dag een presentatie over de proeftuin ZVW   >

Een centraal register van overheden?

[Datablog]

Naar aanleiding van de vorige editie van Accountability Hack, in 2016, is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een register van overheden. Ter gelegenheid van de editie in 2016 is het actorenregister van het Nationaal Archief gelanceerd, maar er zijn meerdere manieren mogelijk om een al dan niet uitputtende lijst van overheden te creëren.   >

Ontwikkelingssamenwerking en de IATI-standaard

[Datablog]

Een veelbesproken onderwerp is toch altijd het geld dat door de staat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Het heeft er vooral mee te maken dat het lastig is om te volgen waar het terecht komt en met welk resultaat. De laatste jaren zijn initiatieven ontwikkeld om dit transparanter te maken. Zo is een International Aid Transparency   >

Tweede Kamer API

[Datablog]

In deze datablog voor Accountability Hack 2017 gaan we in op een bijzondere databron: de nieuwe API van de Tweede Kamer. Bijzonder, omdat het een nieuw ontwikkelde bron is, en voor Accountability Hack 2017 in het bijzonder, omdat het de locatie is waar de hackathon op 9 juni plaats zal vinden. De API biedt toegang   >