Proclamatie

Accountability Hack staat open voor iedereen of je nu uit Nederland komt of niet. Deelname aan de hackathon is gratis voor iedereen. We verwachten alleen een actieve bijdrage aan de dag om met open data het controleren van de Nederlandse overheid eenvoudiger of beter te maken.

Tijdens Accountability Hack komen programmeurs, designers, data-analisten en ontwikkelaars samen om met open data toepassingen te bouwen die bijdragen aan verantwoording van publieke geldstromen en het monitoren van prestaties van wat de overheid met publiek geld probeert te bereiken.

Aanwezigen mogen daarvoor alle databronnen gebruiken die beschikbaar zijn, zolang hun eindproduct maar bijdraagt aan het doel: meer of beter inzicht, transparantie, verantwoording, monitoring en participatie aangaande geldstromen in de publieke sector en prestaties in de publieke sector. Er ligt een focus op toepassingen die op een duurzame wijze bijdragen aan verantwoording. Een toepassing die dus ook na de hackathon ingezet kan blijven worden binnen of buiten de overheid.

De gehele overheid en publieke sector is dus het onderwerp van de dag. Van ministerie tot gemeente, en van goed doel dat overheidsgeld ontvangt tot basisscholen en het openbaar vervoer. Zolang het maar voor een deel of volledig met publiek geld bekostigd is.

Je kan je als team van maximaal 10 personen of alleen aanmelden voor de hackathon. Op de dag zelf kun je ook een team vormen met anderen. De organisatie kan je daarbij helpen. Het staat je vrij om voor de hackathon een bestaand project verder te ontwikkelen of een totaal nieuw project te starten. Uiteraard mag je voorwerk doen, precies om die reden publiceren we al datablogs.

Voorwaarde voor het winnen van een prijs is wel dat je minimaal een open dataset gebruikt om beleid of financiën van een of meerdere Nederlandse overheidsorganisaties inzichtelijker en controleerbaarder te maken. Het staat je vrij om je eigen open databronnen te kiezen en te combineren met andere databronnen.

Er is in totaal 7.500 euro beschikbaar als prijzengeld. De hoofdprijs is €2.500, tweede prijs €1.500, derde prijs €1.000 en er zijn vijf prijzen van €500 voor de runners-up.

Werkende prototypes

Aan het einde van de hackathon dient je app ten minste een werkend prototype te zijn. Je dient het prototype te pitchen en werkend te laten zien aan de jury om kans te maken op een van de prijzen.

Je toepassing dient uiteraard te voldoen aan geldende wetgeving. Het winnen van een prijs is uitgesloten voor mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van Accountability Hack. De jury bepaalt tijdens Accountability Hack welke teams of personen de geldprijzen winnen

Voorkeur voor open source

Wij houden van open source toepassingen. Zo kan samen gewerkt worden aan apps en leren we van elkaar. We moedigen jullie aan om open source toepassingen te bouwen, maar dit is geen voorwaarde.

Als je deelneemt aan Accountability Hack ga je wel akkoord dat jouw naam, teamnaam, appnaam en een screenshot van jouw app gedeeld wordt ten behoeve van communicatie rondom de hackathon.

Neem je ID mee

Je dient een ID (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) mee te nemen om je bij binnenkomst te kunnen legitimeren. Dit is verplicht omdat het een overheidsgebouw is.

Criteria en randvoorwaarden op een rij

Randvoorwaarden voor meedingen naar de prijzen:
Open data: De gebouwde app maakt gebruik van een of meerdere open databronnen of open datasets, data mag ook via scraping verkregen zijn
Draagt bij aan doelstelling: De gebouwde app draagt bij aan transparantie, inzicht, verantwoording en participatie aangaande publieke geldstromen en prestaties die bereikt worden met publiek geld. Dit mag ook op een ludieke of creatieve wijze plaatsvinden. De voorkeur gaat uit naar toepassingen die op een duurzame wijze bijdragen aan de doelstelling, dus na de hackathon ook nog ingezet gaan of kunnen worden.
Werkend prototype: De gebouwde app is ten minste een werkend prototype en geen idee, proof of concept of mock up. De app moet daadwerkelijk werken, daarmee toont het team aan dat hun concept realistisch is. Het mag een mobiele toepassing zijn, app, web-toepassing, analyse tool en zelfs een game.
Legaal: De toepassing dient uiteraard te voldoen aan geldende wetgeving
Product van de hackathon: De gemaakte toepassing is grotendeels gemaakt tijdens de hackathon. Dus het mag niet al een bestaande toepassing zijn die al op de plank lag. Het meeste werk van de opgeleverde toepassing moet dus het product zijn van de hackathon. Het mag echter wel een bestaand product zijn dat tijdens de hackathon uitgebreid is.
Geen organisatie: De prijs kan alleen uitgereikt worden aan deelnemers die niet werkzaam zijn bij de organiserende organisaties. Zij mogen echter wel hun app pitchen, maar dingen niet mee naar de geldprijzen.

De jury beoordeelt aan de hand van de volgende criteria de gemaakte toepassingen:
Creativiteit: in hoeverre is de gemaakte toepassing creatief, innovatief of getuigt deze van out of the box denken?
Technische complexiteit: In hoeverre getuigt de gemaakte toepassing van technisch vakmanschap? Is de gemaakte toepassing technisch complex te maken of hebben ze op een complexe wijze databronnen gecombineerd.
Impact: Wat is de te verwachten impact van de app? Gaat deze daadwerkelijk bijdragen aan meer inzicht, verantwoording en participatie? Voorziet de app in een behoefte en is er een markt voor de app? Zo ja, voor welke doelgroep: overheden, journalisten, burgers? Is de toepassing zelfs wellicht economisch rendabel voor de makers, kunnen zij hier geld mee verdienen? Dit is het belangrijkste criterium