Algemeen

Accountability Hack 2019 staat open voor iedereen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Wij verwachten alleen een actieve bijdrage aan de dag om met open data meer inzicht te krijgen in lumpsumbekostiging in het onderwijs en geneesmiddelenprijzen. We zoeken mensen die interesse hebben in het doorontwikkelen wat ze opleveren aan het einde van de Accountability Hack, daarom zijn de prijzen ook een doorontwikkelbudget.

Tijdens Accountability Hack 2019 komen programmeurs, data-analisten, wetenschappers en de Tweede Kamer samen om met open data analyses te maken en toepassingen te bouwen die bijdragen aan inzicht van de Tweede Kamer op lumpsumbekostiging in het onderwijs en geneesmiddelenprijzen.

Aanwezigen mogen daarvoor alle databronnen gebruiken die beschikbaar zijn, zolang hun eindproduct maar bijdraagt aan het doel: meer of beter inzicht, signalering of monitoring aangaande de gegeven challenges. Er ligt een focus op toepassingen die op een duurzame wijze bijdragen aan één van de twee challenges. Een toepassing die dus ook na de hackathon ingezet kan worden binnen de Tweede Kamer.

Je kan je als team van maximaal 5 personen of alleen aanmelden voor de hackathon. Mocht je je alleen aanmelden maar wel graag in een team willen werken, dan kun je dat van tevoren aangeven en doet Open State Foundation haar best om je te plaatsen in een team, we kunnen dit niet garanderen. Het staat je vrij om voor de hackathon een bestaand project verder te ontwikkelen of een totaal nieuw project te starten. Uiteraard mag je voorwerk doen, precies om die reden publiceren we al datablogs en andere informatie op de Accountability Hack-website. Je mag ook meedoen en niet willen meedingen naar de prijzen (dit kun je aangeven in het aanmeldformulier). Indien je wel wilt meedingen naar het doorontwikkelbudget, dan dien je ook bereid te zijn het ontwikkelde prototype na afloop van de de Accountability Hack door te ontwikkelen en na oplevering gedurende een jaar te ondersteunen.

Verwachte producten

Het product van de hackathon moet een werkend prototype te zijn op basis van open source software. Je dient je toepassing te pitchen en de mogelijkheden ervan te laten zien aan de jury om kans te maken op een van de prijzen. Dit kan onderbouwd worden met …..

Je toepassing dient uiteraard te voldoen aan geldende wetgeving. Het winnen van een prijs (het doorontwikkelbudget) is uitgesloten voor mensen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van Accountability Hack 2019. Tijdens de Accountability Hack 2019 wordt per challenge door een jury de winnaar bepaald.

Prijzen

We vinden duurzaamheid belangrijk en zijn serieus over de challenges. Daarom stelt de Tweede Kamer doorontwikkelbudget beschikbaar voor de winnaars. Per challenge wordt er door de jury een winnend team aangewezen, dat 20.000 euro doorontwikkelbudget in het vooruitzicht wordt gesteld, bedoeld om de ontwikkelde toepassing binnen een periode van ca. 3 maanden na afloop van de Accountability Hack 2019 door te ontwikkelen en gedurende een jaar te onderhouden. Het betaalschema zal in onderlinge afstemming worden bepaald.

Ook zullen de winnende teams begeleid worden bij de doorontwikkeling door Open State Foundation. Wat deze begeleiding precies inhoudt zal in overleg met de winnaars besproken worden. Denk hierbij aan hulp bij het openen van extra data, en advies van onze developers. Ook zal Open State Foundation helpen bij het vinden van een geschikt lanceerevent van het product.

Privacy & Open Licentie

Als je deelneemt aan de Accountability Hack 2019 ga je ermee akkoord dat we de persoonsgegevens die je deelt op het inschrijfformulier mogen gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het project Accountability Hack 2019. Zo kunnen we je berichten over veranderingen in locatie, agenda, etc. Het is mogelijk om aan te geven dat we je mogen berichten over mogelijke volgende edities van de Accountability Hackathon. We zullen de communicatie tot het nodige beperkingen, en je kan op elk moment je deelname terugtrekken en vragen of je we persoonsgegevens verwijderen.

Er worden tijdens de evenementen van de Accountability Hack 2019 foto’s en video’s gemaakt. Door deelname geef je aan dat je ermee akkoord gaat met dat je gefilmd wordt en/of dat je op de foto komt. Kom je liever niet herkenbaar in beeld tijdens een evenement, dan zal er een methode zijn om dat praktisch te signaleren aan de fotograaf/videograaf, bijvoorbeeld door middel van een rode keychain.

Na de afloop van het project (verwacht: februari 2020) zullen we de persoonsgegevens die we hebben verzameld voor je deelname bij het inschrijfformulier verwijderen, tenzij je aanvullende toestemmingen geeft.

Een selectie van de foto’s en video’s zal online gepubliceerd worden via bestaande platforms zoals Flickr, YouTube en/of Vimeo. Dit zullen we doen onder een open Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie. Dit wil zeggen dat mensen de beelden kunnen hergebruiken zolang de maker goed vermeld wordt.

Criteria en randvoorwaarden op een rij

Randvoorwaarden voor meedingen naar de prijzen:

Draagt bij aan doelstelling: transparanter onderwijs en toegang tot betaalbare medicatie;

Open data: de gebouwde toepassing maakt gebruik van een of meerdere open databronnen of open datasets, data mag ook via scraping verkregen zijn;

Open Source: de gebouwde toepassing bouwt voort op open source software, en/of nieuw geschreven software wordt vrijgegeven onder een open licentie zoals de MIT Open Source Licentie of vergelijkbaar. Mocht het niet mogelijk zijn om volledig open source te gaan bij de toepassing, dan moet de Tweede Kamer oneindig gebruiksrecht krijgen tot de toepassing;

De Tweede Kamer is voornemens een Service Level Agreement (SLA) af te sluiten met de winnende partijen voor een periode van minimaal een jaar na doorontwikkeling bij normaal gebruik onder redelijke voorwaarden, met als doel dat de toepassing ook gedurende dat jaar goed blijft werken, De SLA wordt in overleg afgesloten.

Verwacht product: het product van de hackathon dient een open source werkend prototype te zijn. Het mag een mobiele toepassing zijn, app, web-toepassing, dashboard, een analyse(tool) en zelfs een game;

Legaal: de toepassing dient uiteraard te voldoen aan geldende wetgeving;

Product van de hackathon: de gemaakte toepassing is grotendeels gemaakt tijdens de hackathon. Dus het mag niet al een bestaande toepassing zijn die al op de plank lag. Het mag echter wel een bestaand product zijn dat tijdens de hackathon uitgebreid is;

Doorontwikkeling: Het team dat wint committeert zich eraan de prototype-app na de hackathon en binnen ca. drie maanden verder te ontwikkelen conform het in de pitch genoemde ontwikkelplan, en de toepassing vervolgens gedurende een jaar te onderhouden. Alleen in dit geval zal het volledige doorontwikkelbudget uitgekeerd worden.

De jury beoordeelt aan de hand van de volgende criteria de gemaakte toepassingen:

Impact: Wat is de te verwachten impact van de toepassing? Gaat deze daadwerkelijk bijdragen aan beter inzicht, signalering of monitoring voor Tweede Kamerleden en hun ondersteuning? Voorziet de toepassing in een behoefte bij Kamerleden?

Creativiteit: in hoeverre is de gemaakte toepassing creatief, innovatief of getuigt deze van out of the box denken?

Technische complexiteit: In hoeverre getuigt de gemaakte toepassing van technisch vakmanschap? Is de gemaakte toepassing technisch complex te maken of hebben ze op een complexe wijze databronnen gecombineerd.

Duurzaamheid: is de toepassing duurzaam in het gebruik? Kan er eenvoudig nieuwe data aan toegevoegd worden? Er is een voorkeur voor het gebruik van real-time bronnen. Zijn de componenten in de app of gebruikte data vrij van dure licenties en onderhoudsarm?

Over de uitslag van het juryberaad kan niet worden gecorrespondeerd.