De eerste challenge zal zich toespitsen op de lumpsumbekostiging in het onderwijs. De lumpsumbekostiging houdt in dat schoolbesturen één budget krijgen voor de kosten van materiaal en personeel. De instellingen bepalen zelf hoe ze dit budget besteden onder toezicht van de onderwijsinspectie, met als belangrijkste voorwaarde dat het geld wel aan goed onderwijs wordt besteed. De lumpsumbekostiging zorgt voor flexibiliteit, maar zorgt er ook voor dat de Tweede Kamer de besteding moeilijker kan volgen. Wat voor toepassingen kunnen er gecreëerd worden met open data om de Tweede Kamer te helpen?

Achtergrondinformatie

De lumpsumbekostiging werd in 1996 voor het voortgezet en in 2006 voor het primair onderwijs geïntroduceerd. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe zij het budget dat ze krijgen verdelen. Een voordeel van deze bekostiging is dat schoolbesturen meer bestedingsvrijheid hebben. Een nadeel is dat de bestedingen moeilijker te volgen zijn voor de Tweede Kamer. Het is namelijk lastig om een directe koppeling te maken tussen middelen en resultaten. Is het mogelijk om verschillende open databronnen met elkaar te combineren en daardoor nieuwe invalshoeken te ontdekken? Kom 4 oktober naar Accountability Hack en bouw mee aan transparanter onderwijs!

Meer informatie

https://accountabilityhack.nl/2019/08/22/datablog-wat-voor-data-is-er-over-het-onderwijs/
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/rondetafelgesprek-financiering-van-het-funderend-onderwijs
https://accountabilityhack.nl/2016/07/04/bouw-jij-mee-aan-transparanter-onderwijs
https://accountabilityhack.nl/2016/07/12/geldstromen-in-het-basisonderwijs